Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Aktualności / Apele

Oświadczenie Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego ws. prześladowań Polaków na Litwie

2014-01-09

Prześladowania Polaków z Wileńszczyzny i naszego języka narodowego trwają nieprzerwanie od powstania Republiki Litewskiej.
Pod koniec grudnia 2013 roku, Wileński Sąd Okręgowy nałożył karę ponad 12 tys. euro na polskich samorządowców z Wileńszczyzny za tabliczki z nazwami ulic i placów w dwóch językach: litewskim i polskim. Poprzednio sąd dzielnicowy nałożył za to samo karę wysokości blisko 150 euro i zobowiązał mera regionu Soleczniki do usunięcia dwujęzycznych tablic. Mimo rażącej niesprawiedliwości tego wyroku, polski samorządowiec podporządkował mu się i usunął tablice z budynków publicznych. Podnosił jednak słusznie, że tablice pozostały na prywatnych posesjach, których właściciele nie wyrazili zgody na ich usunięcie, zaś on nie dysponuje uprawnieniami, które pozwoliłyby mu na dokonanie tego. Na wniosek przedstawiciela rządu litewskiego w regionie solecznickim sąd wyższej instancji nałożył horrendalną karę pieniężną za tablice.
 
Ruch Narodowy uważa, postępowanie czynników litewskich za podłe, prymitywne i głęboko antypolskie. Na ziemiach od setek lat zamieszkiwanych w większości przez Polaków, nasi rodacy pozbawiani są zarówno własności poprzez zabór ziemi zrabowanej im przez Sowiety, jak i przynależnych im praw językowych. Cały ten wieloletni proces ma na celu upodlić Polaków i na mocy prawa litewskiego uczynić z nich obywateli drugiej kategorii. To jest prawdziwy sens polityki litewskiej wobec Polaków z Wileńszczyzny.
 
Nie ma na to zgody i nigdy nie będzie. Polska ma obowiązek bronić swoich rodaków. Ruch Narodowy staje na czele polskiej kontrofensywy w obronie praw Polaków. Nie spoczniemy póki polskość nie odzyska należnych jej praw na Wileńszczyźnie. Żądamy od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie zdecydowanej i ostrej reakcji na kolejne, skandaliczne posunięcia litewskiej administracji wobec naszych rodaków.
 
Wzywamy rząd Republiki Litewskiej do zaniechania antypolskiej polityki. Czekamy na deklarację, iż język polski jest pełnoprawnym językiem urzędowym na Wileńszczyźnie. To jest nasze polskie żądanie i nasza walka będzie trwać do dnia jego realizacji.
 
Rada Decyzyjna
Ruch Narodowego


Do prezesa TVP o emisję „Wizyty” w 10. rocznicę śmierci płk. Kuklińskiego

2014-01-01

Pan Juliusz Braun

Prezes Telewizji Polskiej SA


 Wielce Szanowny Panie Prezesie!

 11 lutego 2014 roku minie 10 lat od śmierci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. W okolicach tej daty na ekrany polskich kin trafi film fabularny w reżyserii Władysława Pasikowskiego pt. „Jack Strong”, poświęcony działalności jednego z największych bohaterów w naszej współczesnej historii, przedstawionej zapewne w sensacyjnej, chociaż opartej na faktach konwencji.

 W związku z tym zwracam się do Pana - jako były reprezentant prasowy płk. Kuklińskiego w Kraju oraz rzecznik walczącego od wielu lat o Jego dobre imię Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie - już teraz, z odpowiednim wyprzedzeniem z uprzejmą prośbą, aby Telewizja Polska wyemitowała 11 lutego w I Programie o dobrej godzinie (prime time) godzinny film dokumentalny pt. „Wizyta”. Nakręciły go dziennikarki Krakowskiego Ośrodka TVP Beata Kołaczyk i Bożena Toporek wraz zespołem na zlecenie kierownictwa I Programu na przełomie kwietnia i maja 1998 roku podczas pierwszej wizyty śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Polsce od momentu potajemnego wywiezienia go wraz z żoną i dwoma synami z kraju przez amerykańskie służby specjalne w listopadzie 1981 roku.  

 Film rzetelnie i w ciekawy sposób przedstawia 7-dniowy pobyt płk. Kuklińskiego w Krakowie, Zakopanem, Katowicach, Gdańsku i Warszawie. Miał on zostać zaprezentowany szerokiej widowni telewizyjnej wkrótce po zakończeniu wizyty, ale z niewyjaśnionych przyczyn nie doszło do tego na antenie I Programu TVP ani wtedy, ani nigdy potem.

 Ponieważ patriotyczna misja, jakiej podjął się z narażeniem życia własnego i swojej rodziny płk. Kukliński nawiązując współpracę z Amerykanami dla ratowania światowego pokoju i odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez osłabienie potęgi militarnej Związku Sowieckiego wciąż stanowi przedmiot ogólnonarodowej dyskusji, emisja filmu mogłaby stać się jej ważnym elementem. Sporą część dokumentu stanowi bowiem wywiad z jego bohaterem, w którym tłumaczy on motywy swego wciąż nie zrozumianego przez wielu rodaków postępowania.  

 Dlatego też zwracam się do Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o zdjęcie z archiwalnej półki filmu pt. „Wizyta”, który uzyskał podczas kolaudacji w 1998 roku wysokie oceny. Jego prezentacja w 10. rocznicę śmierci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego mogłaby stanowić wielkie wydarzenie medialne, stając się zarazem istotnym przyczynkiem do jednej z najważniejszych debat, jakie toczą w ostatnich latach Polacy o swojej najnowszej historii.  

 Z poważaniem

dr Jerzy Bukowski

były reprezentant płk. Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich

i Niepodległościowych w Krakowie

 

A oto odpowiedź bardzo szybko udzielona mi przez prezesa TVP:  

 Szanowny Panie!  

 Nie znam filmu, nie wiedziałem o jego istnieniu, poproszę o jego ocenę i zastanowimy się nad ewentualną emisją.  

 Juliusz Braun

 


Paczka dla Polskiego Kombatanta na Kresach - Boże Narodzenie 2013

2013-11-13

INFORMACJA O AKCJI ZIMOWEJ

Zapraszamy Państwa po raz kolejny do naszej wspólnej, ogólnopolskiej akcji. Rozpoczynamy 15 października kończymy zbiórkę 15 grudnia 2013. Głównym organizatorem zadania jest Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN:

WROCŁAW - Biuro Stowarzyszenia Odra-Niemen, ul. Kościuszki 35F, 50-011 Wrocław (I piętro), w godzinach 10.00 – 19.00, tel. 71 3555203

BIAŁYSTOK - Podlaskie Biuro Stowarzyszenia Odra-Niemen - tel. 507325402, miejsce zbiórki: ul. Wasilkowska 45, Dyżury w biurze: Wtorki i czwartki w godz. 10.00-14.00, w środę w godz. 14.00-18.00. Od listopada będą także dyżury weekendowe

W powyższych biurach będą składowane dary z okoliczncyh terenów, wydawane koordynatorom materiały i upoważnienia. Wzorem ostatnich edycji, czekamy także na chętnych do współpracy na danym terenie. Nawiązanie współpracy z naszą organizacją wiąże się z procedurami przy organizacji zadania, dlatego prosimy o kontakt do nas:

tel. 71 3555203, 607440176 biuro@odraniemen.org


Apel o uczestnictwo w Marszu Niepodległości w Warszawie - 11.11.13 !!!

2013-11-08

Szanowni Państwo!

11 listopada ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości. Intencją młodych patriotów i narodowców, którzy są jego organizatorami, jest wyrażenie narodowej dumy i przywiązania do suwerennego państwa polskiego. Od kilku tygodni lewicowo-liberalne media, na czele z, będącymi własnością spółki Agora, Gazetą Wyborczą i gazetą Metro, prowadzą kampanię nienawiści i kłamstwa skierowaną przeciwko Marszowi i jego organizatorom. Oprócz standardowych oskarżeń o „faszyzm, rasizm i antysemityzm”, ponawiane są apele o to, by przyłączyć się do skrajnie lewicowych bojówkarzy i anarchistów, którzy chcą zablokować Marsz Niepodległości. Lewicowe gazety otwarcie wzywają do łamania prawa, a na stronach internetowych organizacji, które są przez nie promowane jako „antyfaszystowskie”, można przeczytać instrukcje jak walczyć z policją i szerzyć terror polityczny.

Nasilenie antypolskiej propagandy, jakie obserwujemy od kilku miesięcy, zdaje się wkraczać w fazę kulminacyjną. Media, zdominowane prawie w całości przez lewicę i liberałów, zachęcają różnej maści ekstremistów do atakowania patriotycznych inicjatyw, organizacji i osób zaangażowanych w działalność społeczną. Wszelkie granice zakłamania i szerzenia nienawiści zostały już przekroczone, a niedawne morderstwo polityczne w Łodzi jest tego najlepszym świadectwem. Bezpardonowy atak na nasze państwo, na naszą tożsamość narodową i wartości, jaki stanowią o istocie polskości od ponad tysiąca lat, muszą się spotkać ze zdecydowaną reakcją. Niech wyrazem przywiązania do Rzeczpospolitej opartej o swoją ponad tysiącletnią historię będzie masowy udział w Marszu Niepodległości. Spotkajmy się 11 listopada, o godz. 15.00 na Placu Zamkowym w Warszawie, by dać wyraz naszej woli walki o niepodległą i silną Polskę. Święto Niepodległości jest świętem wszystkich prawych patriotów – niech nikogo w tym dniu nie zabraknie na posterunku Wolnej Polski!

Prosimy o jak najszersze kolportowanie powyższego apelu.

Organizatorzy Marszu Niepodległości

www.marszniepodleglosci.pl


STOP dla PSL

2013-07-14

Przyłącz się do ogólno­pol­skiej ak­cji oby­wa­tel­skiej STOP dla PSL - 

http://yelita.pl/artykuly/art/stop-dla-psl