Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Aktualności / Apele

Wpieraj Ruch Narodowy !!!

2016-11-27

Ruch Narodowy nie jest partią dotowaną z budżetu państwa, jeżeli jesteś w stanie udzielić nam dodatkowego wsparcia gorąco do tego zachęcamy!

 

Numer rachunku Ruchu Narodowego:
81 1020 1026 0000 1802 0256 4052

ul. Noakowskiego 10 lok. 12
00-666 Warszawa
tytułem: Darowizna


Marsz Niepodległości 11.11.2016

2016-11-07

11.11.2016 spotkajmy się w Warszawie, by zamanifestować naszą narodową dumę i przywiązanie do suwerennego państwa polskiego. Niepodległa Polska to wartość bezcenna. Naród silny i nowoczesny musi kształtować swój byt w niezależnym państwie, będącym podmiotem, a nie przedmiotem stosunków międzynarodowych. Prawdziwie suwerenna, oparta o solidne fundamenty narodowej tożsamości i przywiązania do tradycji, Rzeczpospolita, to najlepszy gwarant sukcesu – zarówno całego społeczeństwa, jak i poszczególnych jednostek. 11 listopada przemaszerujemy, by wyrazić naszą wolę walki o silną i wielką Polskę.

Trasa tegorocznego Marszu Niepodległości:

Start Marszu o godz. 14.00 Warszawa Rondo Dmowskiego. Następnie przejdziemy Al. Jerozolimskimi do Mostu Poniatowskiego, gdzie zejdziemy w dół na Wybrzeże Szczecińskie, następnie skręcamy w ul. Siwca i dochodzimy na błonia Stadionu Narodowego. Tam po przemówieniach i innych atrakcjach przewidujemy zakończenie na ok. godz.18.00 – 19.00 (w zależności od frekwencji i sprawności poruszania się pochodu).

Wszystkich chcących pomóc zachęcamy do dokonywania wpłat na niżej podane konto:

Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”
ul. Majdańska 1 lok.11 04-088 Warszawa
nr rach. 33 2130 0004 2001 0591 0831 0001

W tytule koniecznie proszę wpisać: Darowizna na cele statutowe
Kod SWIFT (dla wpłat z zagranicy): VOWAPLP1


Światełko dla Lwowa!

2016-10-25

Fundacja „Pomaganie Łączy Ludzi” w Knurowie zwraca się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie akcji „Światełko dla Lwowa”.
Prosimy o wpłaty pieniężne z dopiskiem „Znicz” na nr konta: Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach 24 8460 0008 2001 0004 19570001. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup zniczy które w uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny zapłoną na cmentarzu Obrońców Lwowa, cmentarzu Łyczakowskim i cmentarzu Janowskim, gdzie spoczywają bohaterowie walk o Lwów i polskiej wolności oraz na nowo tworzonym cmentarzu żołnierzy polskich z wojny obronnej 1939 roku w Mościskach.
Chcemy aby w tych szczególnych dniach żaden polski grób nie był zapomniany. Powinniśmy pamiętać o tych naszych rodakach, którzy żyli, pracowali i umierali dla Polski, a których groby pozostały poza obecnymi granicami.


W Kanadzie powstaje ulica Bandery! Co na to MSZ i ambasada w Ottawie?

2016-08-11

 

 

W Brampton koło Toronto w Kanadzie, która jest naszym sojusznikiem, powstaje ulica Stepana Bandery. Czy polskie MSZ i ambasada w Ottawie zabiorą głos w tej sprawie, czy też tradycyjnie głowa w piasek?

Przy okazji, a może polska ambasada i konsul w Toronto w imię przyjaźni polsko-kanadyjskiej zaproponowaliby nowe nazwy ulic dla osiedla w Brampton jak np.

1. Wolyn Street
2. Kresy Dr.
3. AK Ave.


Pytania Kresowian do Komitetów Wyborczych

2015-09-30

 

Minęła 72 rocznica rozpoczęcia akcji ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA a ofiary tej straszliwej zbrodni nie mogą doczekać się uchwały polskiego parlamentu mówiącej całą prawdę o tym mordzie. Na Ukrainie nasila się proces gloryfikacji banderowców, jego szczytem było przyznanie praw kombatanckich ludobójcom ukraińskim i wprowadzenie penalizacji osób głoszących prawdę o zbrodniarzach z OUN-UPA, także będących obywatelami innego niż Ukraina państwa. Fakt ten miał miejsce podczas pobytu prezydenta B.Komorowskiego w Kijowie, niestety nie doczekaliśmy się ze strony polskich władz stosownych reakcji na antypolskie zachowania ukraińskiego parlamentu. Nie było ani jednego oficjalnego protestu przeciwko budowaniu pomników zbrodniarzom z UPA, nazywaniu ich imionami ulic i placów, zgłaszaniu żądań terytorialnych w stosunku do Polski. Nie było także reakcji polskich władz na niestosowne zachowania członków Związku Ukraińców w Polsce negujących ludobójstwo dokonane przez banderowców. Różnorodne sankcje i utrudnienia wprowadzane przez rząd Litwy, a dotyczące naszych rodaków zamieszkujących obszar Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczpospolitej, także nie zyskały uwagi naszych włodarzy.

Kresowianie nie mają poczucia, iż polskie władze właściwie reprezentują ogromne rzesze Polaków, wywodzących się z wschodnich województw II RP. Ignorowanie naszych problemów i postulatów jest możliwe dzięki dużemu rozbiciu środowisk kresowych, co powoduje, że absolutnie żadna ważna kwestia nie została w należyty sposób rozwiązana.

Zbliżające się wybory parlamentarne są znakomitą okazją zapytania wszystkich ubiegających się o mandat posła czy senatora RP o problemy nurtujące nasze środowisko. Udzielone odpowiedzi pozwolą Kresowianom wybrać wśród szerokich mas kandydatów tylko tych, którzy odpowiadając na nasz apel jawnie zadeklarują chęć realizowania naszych postulatów w parlamencie.

Zwracamy się do wszystkich Komitetów Wyborczych i każdego poszczególnego kandydata na posła  czy senatora z konkretnymi pytaniami, na które oczekujemy odpowiedzi.

1. Pytania dotyczące Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA

a.       Czy będzie Pan/i dążył/a do przegłosowania w polskim parlamencie uchwały oddającej cześć ofiarom ludobójstwa i potępiającej zbrodniarzy z OUN-UPA?

b.      Czy będzie Pan/i dążył/a do oficjalnego ustanowienie dnia 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar banderowskiego ludobójstwa oraz celebry w postaci wywieszania flag narodowych z kirem i włączenia syren alarmowych?

c.       Czy będzie Pan/i wspierał/a inicjatywę budowy pomnika ofiar ludobójstwa OUN-UPA w centrum stolicy ?

d.      Czy będzie Pan/i dążył/a do wprowadzenia prawnego zakazu negowania ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA?

e.       Czy będzie Pan/i wspierał wszelkie inicjatywy dotyczące ekshumacji ofiar i budowa pomników lub cmentarzy w miejscach kaźni dokonanych przez OUN-UPA?

f.       Czy będzie Pan/i dążył do likwidacji wszystkich pomników wystawionych zbrodniarzom z OUN-UPA?

g.      Czy będzie Pan/i  wspierał/a wystąpienie do władz Ukrainy z żądaniem zaprzestania gloryfikacji ludobójców z OUN-UPA?

h.      Czy będzie Pan/i wspierał/a  finansowanie polskich badań i publikacji dotyczących ludobójstwa OUN-UPA ( z tłumaczeniem na języki obce)?

i.        Czy będzie Pan/i wspierał/a upamiętnianie Sprawiedliwych Ukraińców czyli osób zamordowanych przez banderowców za pomoc udzielaną ofiarom OUN-UPA: księga pamiątkowa, publikacje, tablice i pomniki, medale.

2.      Czy będzie Pan/i wspierał/a  inicjatywy promujących kulturę kresową: czasopisma, publikacje, festiwale, muzea i domy kultury kresowej, audycje radiowe i telewizyjne?

3.      Czy będzie Pan/i  popierał/a inicjatywy powstania Muzeum i Instytutu Kresowego?

4.      Czy będzie Pan/i wspierał/a umożliwienie wszystkim Polakom wyrażającym chęć powrotu do Ojczyzny spełnienie tego marzenia (wsparcie finansowe, zapewnienie pracy i mieszkania)?

5.      Czy będzie Pan/i wspierał/a inicjatywę dotyczącą weryfikacji Karty Polaka, aby mieć pewność, że pomagamy naszym rodakom a nie emigrantom ekonomicznym nie utożsamiającym się z naszą ojczyzną (bywa wrogo do niej nastawionym)?

6.      Czy będzie Pan/i wspierał/a inicjatywy dotyczące penalizacja organizacji i osób negujących ludobójstwo dokonane przez OUN-UPA i gloryfikujących  zbrodniarzy wojennych?

7.      Czy będzie Pan/i  dążył/a  do całkowitej i zgodnej z prawdą historyczną  restauracji Cmentarza Obrońców Lwowa?

8.      Czy będzie Pan/i wspierał/a Wspieranie prac dotyczących restauracji wszystkich polskich kresowych nekropolii?

9.      Czy Polacy z Litwy, Białorusi, Rosji, Niemiec i innych państw mogą liczyć na Pana/i poparcie w staraniach o ich prawa mniejszości narodowej?

10.  Czy będzie Pan/i wspierał/a powszechną organizację podróży polskich uczniów do kresowych miejsc męczeństwa i pamięci Narodu Polskiego, połączonych ze społeczną restauracją polskich cmentarzy?

11.  Czy będzie Pan/i  wspierał/a  wszystkie polskie organizacje działające na dawnych Kresach II RP: finansowanie stypendiów, przyjazdów do Polski, udziału w festiwalach, koncertach, zjazdach naukowych?

12.  Czy będzie Pan/i  wspierał/a umożliwienie środowiskom kresowym pracy nad szkolnymi programami edukacji historycznej, które winny zawierać tematykę kresową: obrona Lwowa, ludobójstwo OUN-UPA, kalendarium wydarzeń historycznych związanych z kresami, stolice kresowej kultury i nauki etc.?

13.  Czy będzie Pan/i  dążył/a  do upamiętniania w każdej formie wielkich postaci związanych z kresami poprzez budowanie pomników, odsłanianie tablic, nazywanie ich imionami ulic czy placów?

Powyższe pytania kierujemy do wszystkich kandydatów na posłów lub senatorów, niezależnie od opcji politycznych. Prosimy o ustosunkowanie się do przedstawionej problematyki i udzielenie pisemnej odpowiedzi, dzięki czemu wyborcy będą mogli w sposób świadomy udzielić lub nie udzielić poszczególnym kandydatom poparcia.

Klub Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd-Wsch. w Żarach  - Prezes dr Krzysztof Kopociński

Kresowe Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach - Prezes Józef Tarniowy

Klub Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Warszawie - Prezes Irena Kotowicz

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie - Prezes Witold Listowski (Kędzierzyn-Koźle)

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie - Wiceprezes Prof. dr hab. Leszek Jazownik (Zielona Góra)

Stowarzyszenie „ Huta Pieniacka” we Wschowie - Prezes Małgorzata Gośniowska-Kola

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim - Prezes Zbigniew Juzwa

Ewa Siemaszko - Warszawa

Wiktor Węgrzyn - Komandor Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego (Warszawa)

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu - Prezes Zarządu Głównego Szczepan Siekierka

Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu w Zamościu - Prezes Janina Kalinowska

Światowy Kongres Kresowian w Katowicach - Prezes Jan Skalski

Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Dzierżoniowskiej w Dzierżoniowie - Prezes Edward Bień

Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego w Warszawie - Przewodnicząca Rady dr Lucyna Kulińska

Fundacja Kresowa - Prof. dr hab. Bogusław Paź  (Wrocław)

Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd-Wsch. Oddział  Węgliniec - Prezes Alfred Janicki

Dr Andrzej Zapałowski - Przemyśl

Związek Kresowian w Świebodzinie - Wacław Kondrakiewicz

Stowarzyszenie „Wspólnota Bukowińska” w Zielonej Górze - Prezes Zarządu Głównego Wilhelm Skibiński

Dr Czesław Wilczyński - Kraków

Danuta Skalska - "Lwowska Fala" - Radio Katowice

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Żarach - Wiceprezes Franciszek Sługocki

Instytut Kresów Rzeczypospolitej - Przewodniczący Rady Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz

Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd-Wsch.  Oddział Zielona Góra - Prezes Jan Tarnowski

Stowarzyszenie Zbarażan - Prezes dr Stanisław Tokarczuk

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Żary - Prezes por. w st. spocz. Józef Pienio

Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie - Prezes Honorowy Zarządu Głównego Dr Zbigniew Gajewski

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski